Dit barns hjerne

 

child_and_optical_glasses_208522

Velkommen til et yderst interessant kapitel her på Morsbaby.net, som omhandler dit barns hjerne

Lidt at tænke over…

Det er helt vildt utroligt at tænke på, hvor stor indflydelse vores daglige samspil med vores børn har på udviklingen af deres hjerner. Det er jo nok ikke noget vi i virkeligheden spekulerer så meget på men efter dette kapitel tror jeg kimen er lagt til en større selvransagelse.

Videnskaben er nået virkelig langt på dette område og hvis vi handlede i overensstemmelse med det videnskaben kan lære os om at være forældre ville vi kunne udvikle et fantastisk samfund.

Den måde vi agerer på sammen med vore kære små er i aller højeste grad medvirkende til at bestemme om vores børn skal vokse op og blive voksne mennesker som lider af depressioner, angst eller ekstrem temperamentsfulde. Omvendt kan vi også bidrage i væsentlig grad til at forme nogle mennesker, som vil gøre verden et bedre sted at være med deres medfølelse for andre og deres rummelighed og respekt for menneskers forskelligheder.

Et sundt og harmonisk sind bor i en sund og følelsesmæssig velstimuleret hjerne.

Som vi lærer gang på gang og sikkert heller ikke er i tvivl om længere har forholdene under barnets opvækst konsekvenser for dets mentale sundhed resten af livet. Det er ganske enkelt sådan at børn, hvis følelser er blevet respekteret og set, vil få et lykkeligere liv end dem hvis følelser er blevet kritiseret og ignoreret,- samtidig sker der det uhyggelige at de sætter varige spor i hjernen, som jo i barndommen er under stadig opbygning. Det er vigtigt at hjernens udvikling kommer godt fra start.

Med de neurovidenskablige fremskridt kan forskere nu se ved hjælp af scanninger af hjernen at der er en effekt i forhold til de forskellige former for forældre omsorg. Forskerne ved nu at millioner af de stunder, hvor der i løbet af barnets opvækst er et samspil med forældre og børn,- kan etablerer systemer og en kemi, der sætter børn i stand til at få et godt liv, at oplever en varm verden inde i sit hoved afhænger i høj grad af særlige intime stunder med ens forældre..

Nu ved du det, dit barns hjerne er meget sårbar.

Det er lidt skræmmende at tænke på at den måde vi er forældre på har direkte effekt på den langsigtede kemiske balance i børns hjerner.

Hjernens udvikling

Vores hjerne er sammensat af tre “hjerneregioner”

1: krybdyrhjernen (er forblevet uændret gennem millioner af år).
Funktioner. sult, fordøjelse, blodomløb, åndedræt, bevægelse, holdning, balance, kamp eller frygt.

2. mellemhjernen (pattedyrs hjernen)
Funktioner: raseri, frygt, seperationsangst, omsorg, opfostring, socialtilknytning, legeevnen, trang til udforskning, seksuel lyst (hos voksne)

3. den menneskelige storhjerne. (den rationelle hjerne, den udgør 85 % af den samlede hjernemasse)
Funktioner: kreativitet, fantasi, problemløsning, eftertanke, selverkendelse, empati.

Disse tre “hjerner” er forbundet med hinanden i et hav af nerve netværk men alle med sin helt egen specielle funktion.

ind imellem samarbejder disse tre hjerne så fint at det bringer det bedste frem i mennesket. Men på andre tidspunkter er det særlige dele af hjernen eller særlige kemiske stoffer der overtager styringen. dette kan få mennesket til at handle på de mest grusomme måde både over for dem selv og for andre.

Det er denne kemi vi som forældre i væsentlig grad kan påvirke, således at de tro hjerner vil arbejde sammen på smukkeste vis.

Den måde du opdrager dit barn på, har stor indflydelse på, hvilken del af hjernen der aktiveres mest.

Alt det din baby oplever sammen med jer som forældre vil danne forbindelser mellem cellerne i hans hjerne. Så den måde du lytter til dit barn, leger med det, omfavner, trøster og behandler det, er af stor betydning og det er her e vigtige forbindelser i hjernen dannes.

scanninger af voksnes hjernes hvis adfærd er meget primitiv i forholde til raser og forsvar og angrebssituationen, viser at der der meget lidt aktivitet i storhjernen i stedet er der aktivitet i krybdyrshjernen.

Den umodne hjerne

Det er vigtigt at vi som forældre ved  at barnets storhjerne (den rationelle)) er ret så ufærdig i de første leveår. Derfor bliver barnet nemt overvældet af følelser for mellemhjernen så som raseri, ulykker, skrigen og at smide sig på gulvet i arrigskab. Dette er ikke fordi barnet er uartigt, det skyldes blot dets hjernens umodenhed. Det lille barns hjerne er endnu ikke tilstrækkelig udviklet til at styre sådanne følelsesudbrud.

Separationsangst

Raseri, frygt og seperationsangst eksisterer allerede fra fødslen for at støtte op om babys overlevelse. De er der for at redde barnet fra at blive spist af store rovdyr og for at holde sig tæt på forældrene. Det er selvfølgelig ikke aktuelt i vores moderne verden men reaktionerne ligger der stadig. Børn bliver overvældet af disse følelser da den rationelle hjerne endnu ikke er udviklet nok til at forklare og berolige barnet.

Husk dette når du står overfor et lille ulykkeligt barn. barnet har brug for din hjælp og må ALDRIG overlades til sig selv. Hvis barnets behov mødes på dette område vil hjernen starte en sund udvikling med de rette kemiske forbindelser. Hvis barnet ikke bliver mødt og barnet evt. overlades alene grædende vil dets hjerne måske ikke udvikle de forbindelser som sætter dem i stand til at håndterer stress.

Børn og stress

Forældreomsorg kan have en så positiv effekt på barnets hjerne og krop at uanset hvad det bliver udsat for- vil det være i stand til at håndtere stress på en god måde. Hvis du reagere på en rolig måde over for stress vil barnet etablerer stier i dets hjerne, som gør em i stand til t håndterer følelserne, tænke rationelt og selvberoligende uden at gå i panik eller råbe og skrige eller måske tye til tobak, mad, alkohol eller narkotika.

Der er altså ikke et spørgsmål om gener men om forældreomsorg. Selverkendelse, omtanke for andre og stresshåndtering er alt sammen et spørgsmål om forældreomsorgen på godt og ondt…skræmmende….

Der er mange af os voksne som ikke er gode til at håndterer stress. fordi ingen hjalp os med stress og bekymringer i barndommen derfor er der aldrig blevet etableret stressregulerende systemer i vores hjerner.

Tænk engang at vi som forældre kan påvirke kemien i et barns hjerne i en sådan grad, at strømmen af indre tanker for størstedelen vil være selvopmundrende snarere end selvkritiske.

At leve livet fuldt ud

Rigtig mange mennesker lever et liv hvor de hele tiden ser fremad mod alle de kortsigtede glæder som mad, sex og materielle goder. Dette er fordi de ikke har fået udviklet evnen til en langsigtet tilfredsstillelse.

forældreomsorgen kan fremme børns evne til at føle live fuldt ud. til at udforske og favne livet i alle dets udformninger. – Til at bevare fantasien og kreativiteten som voksne.

forældreomsorgen er også bidragende til at fremme netværk i et barns sociale hjerne med alle de evner som er nødvendige for at skabe dybe og varige venskaber

(kilde: Fantastiske forældre af Margot Sunderland)